RI&E

De verplichte RI&E voor werkgevers: wat is het? En hoe kunnen wij hierin ondersteunen?
7

Wat is een RI&E?

Een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de risico’s binnen de organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.

Iedere organisatie met personeel in dienst moet volgens de Arbowet beschikken over een volledige en actuele RI&E. In de RI&E staan de risico’s die medewerkers in de organisatie lopen schriftelijk vastgelegd en staat beschreven hoe de medewerkers hiertegen beschermd worden.

Plan van aanpak

Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak omschrijft u als organisatie welke maatregelen binnen welke termijn worden genomen tegen risico’s die medewerkers lopen. Zo kan de organisatie bijvoorbeeld investeren in ergonomische werkplekken, persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden of een vertrouwenspersoon aanstellen. Dit is belangrijk om onnodig verzuim te kunnen voorkomen.

Werkwijze bij de uitvoering van uw RI&E

Bij het uitvoeren van uw RI&E volgen wij een gestructureerde werkwijze om ervoor te zorgen dat we uw bedrijf en de bijbehorende arbeidsrisico’s grondig begrijpen. Onze aanpak is als volgt:

Voorbereiding

Wij sturen vooraf een korte online vragenlijst toe en vragen enkele documenten op, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op het eigenlijke bezoek.

Kennismaking met uw bedrijf

Tijdens dat bezoek hebben we een uitgebreid overleg over uw bedrijf, het primaire proces en de arbeidsrisico’s die dat met zich mee kan brengen.

Inventarisatie

Vervolgens maken we gezamenlijk een rondgang langs alle werkplekken.

Rapportage & plan van aanpak

Tenslotte stellen wij een rapport plus bijbehorende plan van aanpak op, dat u verder per actiepunt kunt aanvullen met een actiehouder en binnen welke termijn u de actie verwacht uit te voeren.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd door of samen met een gecertificeerde Arbokerndeskundige, inclusief toetsing zoals vereist in de Arbowet.

Zelf een RI&E opstellen en door ons laten toetsen

U kunt ook zelf uw RI&E opstellen met een branche-instrument (zie www.rie.nl) en deze vervolgens door ons laten toetsen. Soms is een toetsing niet eens noodzakelijk. Wij informeren u daar graag verder over.

Alex Trieling, functie: Verzuimregisseur/ Taakgedelegeerde en  Remi Verwimp, functie: Manager Preventivo

Preventivo benadert verzuim en vitaliteit praktisch; we werken op basis van een concreet plan met kleine stappen naar duidelijke doelen.

Bedrijven tot 25 medewerkers

Speciaal voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers hebben we een gerichte aanpak ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

U heeft de keuze uit de volgende producten:

Toetsing van RI&E: € 995,-
Uitvoering van de volledige RI&E: € 1495,-

Bedrijven vanaf 25 medewerkers

Voor bedrijven vanaf 25 medewerkers bieden wij altijd een maatwerk oplossing. Hierbij kijken we naar uw specifieke situatie en behoeften, om zo een passende offerte te kunnen aanbieden.

Direct een offerte aanvragen

Heeft u vragen? Bel ons gerust of neem contact op via onderstaande formulier. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.

support@preventivo.nl

088 - 20 14 204

Remi Verwimp, functie: Manager preventivo